adresa: smtp.suchdol.czf
relay: 10.19.0.0/16
maximální velikost zprávy: 10 MB