DNS servery

primární 10.19.1.1
sekundární 10.19.3.1